95-At-Tiin

[1]
Demi buah Tiin dan Zaitun, 
[2]
Dan Gunung Tursina, 
[3]
Serta negeri (Makkah) yang aman ini, - 
[4]
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya). 
[5]
Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, 
[6]
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. 
[7]
(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu? 
[8]
Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?

Ads

Followers

Click To Support