111-Al-Masad

[1]
Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama! 
[2]
Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya. 
[3]
Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. 
[4]
Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. - 
[5]
Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.

Ads

Followers

Click To Support