90-Al-Balad

[1]
Aku bersumpah dengan negeri (Makkah) ini; 
[2]
Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas), 
[3]
Demi manusia yang melahirkan zuriat, dan zuriat yang dilahirkannya; 
[4]
Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya); 
[5]
Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)? 
[6]
Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: "Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa). 
[7]
Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu? 
[8]
(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: dua mata (untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?) - 
[9]
Dan lidah serta dua bibir (untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)? 
[10]
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)? 
[11]
Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan; 
[12]
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? 
[13]
(Di antara amal-amal itu - bagi orang yang mampu) ialah: memerdekakan hamba abdi; 
[14]
Atau memberi makan pada hari kelaparan - 
[15]
Kepada anak yatim dari kaum kerabat, 
[16]
Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. 
[17]
Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. 
[18]
(Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga). 
[19]
Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. - 
[20]
Mereka ditimpakan (azab seksa) neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).

Ads

Followers

Click To Support