113-Al-Falaq

[1]
Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, 
[2]
"Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan; 
[3]
"Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk; 
[4]
"Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan); 
[5]
"Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

Ads

Followers

Click To Support