84-Al-Insyiqaaq

[1]
Apabila langit terbelah, 
[2]
Serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh; 
[3]
Dan apabila bumi diratakan, 
[4]
Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya, dan menjadi kosong, 
[5]
Serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh; - (Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya). 
[6]
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya). 
[7]
Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, - 
[8]
Maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan, 
[9]
Dan ia akan pergi kepada keluarganya (yang beriman) dengan sukacita. 
[10]
Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan kiri), dari sebelah belakangnya, 
[11]
Maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, 
[12]
Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. 
[13]
Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya (yang juga kufur ingkar)! 
[14]
Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan) ! 
[15]
(Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! 
[16]
Maka Aku bersumpah, demi mega; 
[17]
Dan malam serta segala yang dihimpunkannya; 
[18]
Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama: 
[19]
Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya, (sebelum kamu menemui Tuhan - menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya) 
[20]
Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? 
[21]
Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud? 
[22]
(Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir, semata-mata mendustakannya; 
[23]
Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati. 
[24]
Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya; 
[25]
Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.

Ads

Followers

Click To Support