112-Al-Ikhlaas

[1]
Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; 
[2]
"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; 
[3]
"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; 
[4]
"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".

Ads

Followers

Click To Support