100-Al-'Aadiyaat

[1]
Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, 
[2]
Serta mencetuskan api dari telapak kakinya, 
[3]
Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh, 
[4]
Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu, 
[5]
Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh; 
[6]
Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. 
[7]
Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian; 
[8]
Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba). 
[9]
(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? 
[10]
Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? 
[11]
Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka - pada hari itu.

Ads

Followers

Click To Support