109-Al-Kaafiruun

[1]
Katakanlah (wahai Muhammad): "Hai orang-orang kafir! 
[2]
"Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 
[3]
"Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. 
[4]
"Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. 
[5]
"Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. 
[6]
"Bagi kamu ugama kamu, dan bagiku ugamaku".

Ads

Followers

Click To Support