114-An-Naas

[1]
Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. 
[2]
"Yang Menguasai sekalian manusia, 
[3]
"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, 
[4]
"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, - 
[5]
"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, - 
[6]
"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".

Ads

Followers

Click To Support