105-Al-Fiil

[1]
Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah, (yang hendak meruntuhkan Kaabah)? 
[2]
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? 
[3]
Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan, - 
[4]
Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, - 
[5]
Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.

Ads

Followers

Click To Support