107-Al-Maa'uun

[1]
Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)? 
[2]
Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, 
[3]
Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. 
[4]
(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang - 
[5]
(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya; 
[6]
(Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya), 
[7]
Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

Ads

Followers

Click To Support