104-Al-Humazah

[1]
Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji, 
[2]
Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya; 
[3]
Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)! 
[4]
Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah". 
[5]
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu? 
[6]
(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), - 
[7]
Yang naik menjulang ke hati; 
[8]
Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. 
[9]
(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

Ads

Followers

Click To Support